Nevşehir

Nevşehir, tarih ve doğanın iç içe bütünsel bir güzellik sergilediği mimari dokusu ve bölgede yaşamış uygarlıkların zenginleştirdiği kültürel birikimi ile ülkemizin önemli turizm merkezlerinden biridir.Nevşehir, Kapadokya Bölgesi’nin merkezinde yer almaktadır. Kapadokya, eşsiz jeolojik oluşumlarıyla ziyaretçilerini büyülemektedir. Bölgenin jeolojik yapısı; mimarisine, el sanatlarına, doğa sporlarına, tarımına ve turizmine yön vermektedir.

Erken Miyosen ve Pilyosen dönemler arasında aktif olan başlıca büyük volkanik dağlardan püsküren lavlarla oluşan plato; küçük, ikincil volkanik tepelerin püskürmesinin ardından akarsuların ve rüzgarın aşındırması ile bugünkü şeklini almıştır. “Peri bacaları” olarak adlandırdığımız dünyada eşi benzeri olmayan oluşumlar bu şekilde ortaya çıkmıştır. Bugün, volkanik patlamalar yaşanmasa da, aşınma ve peri bacalarının oluşumu devam etmektedir. Kapadokya’nın adının anlamı ise, oluşumu gibi gizemli kalmıştır. En çok bilinen şekliyle Kapadokya, Persçe’de “Güzel Atlar Ülkesi” anlamına gelmektedir.

İnsan yerleşimlerinin Paleolitik döneme kadar uzandığı Kapadokya’nın yazılı tarihi, Hititler ile başlar. Asur ticaret kolonilerine ev sahipliği yapan, ülkeler arasında ticari ve sosyal bir köprü kuran Kapadokya, İpek Yolu’nun da önemli kavşak noktalarından birisidir. Coğrafi konumu, Kapadokya’nın sürekli dış etkenlere maruz kalmasına sebep olmuş; böylece bölge farklı kültürlerin, dinlerin, dillerin ve felsefi görüşlerin buluşma noktası haline gelmiştir.Kayaların içindeki pek çok kilisesiyle dikkat çeken Kapadokya, Hristiyanlık kadar İslam inancı için de önemli merkezlerden birisi olmuştur. Türk ve İslam Mutasavvıfı Hacı Bektaş-ı Veli’nin, 13’ncü yüzyılda, Hacı Bektaş İlçesini yurt edinerek Anadolu’da Türk birliğinin sağlanmasına katkıda bulunduğu bilinmektedir.

İnsan sevgisi, hoşgörü, paylaşım ve toplumsal eşitlik ilkeleri üzerine kurulu olan Hacı Bektaş-ı Veli’nin felsefesi, 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile aynı özü taşımaktadır.

http://nevsehir.gov.tr

http://nevsehir.bel.tr

http://www.nevsehirkulturturizm.gov.tr

http://www.kaphib.org

Children